dimarts, 16 d’agost de 2011

ADF

QUE SON LES ADF?

Una ADF (Agrupació de Defensa Forestal) és la societat civil organitzada per poder col·laborar en la prevenció i extinció dels incendis forestals a Catalunya. Estan formades per propietaris forestals, voluntaris i els ajuntaments dels municipis del seu àmbit territorial. L'ADF Bages Oriental va ser fundada l'any 1986, aquesta agrupació està formada pels municipis de Navarcles, Talamanca, Mura, Pont de Vilomara i Rocafort. L'ADF engloba una superfície total de 11.582 ha, de les quals 10.439 són forestals, això suposa el 91,1% de superfície forestal. Les agrupacions de defensa forestal es varen regular a partir de l'any 1986 com a conseqüència del programa "Foc Verd" elaborat pel Departament d'Agricultura Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya.

OBJECTIUS I FINALITAT
- Execució col·lectiva de programes de vigilància i prevenció d'incendis forestals.    
- Col·laboració activa en l'organització, el control i l'execució de mesures en la lluita contra els incendis forestals.
- Realització de campanyes de divulgació entre els titulars de terrenys forestals sobre les accions de prevenció i lluita contra els incendis forestals, perquè el sector tingui un coneixement més gran.
- Sensibilització sobre la població rural i urbana en el territori de l'ADF.
- Execució de plans de prevenció, creació i manteniment d'infraestructura, xarxa de camins i punts d'aigua.
- Suport a l'extinció d'incendis forestal.